Blog o půjčkách Archive

Přehled o úvěrovém trhu

Sdružení SOLUS, jehož hlavním cílem je přispívat k prevenci předlužování klientů a snižovat potencionální finanční ztráty věřitelů, od letošního roku poskytuje České národní bance statistiky o počtu záznamů o nesplácených úvěrech poskytnutých nebankovními finančními institucemi ( splátkové,